Voorschriften

Voorschriften, attesten en formulieren

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dien u ook hiervoor op raadpleging te komen. Voor sommige formulieren hebben we informatie uit het dossier of rechtstreeks van de patiënt zelf nodig.

  • Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid !
    Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. We begrijpen wel dat u soms onverwachts een voorschrift te kort komt. Vraag daarom tijdens uw raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts.

Bij nood kunnen ontbrekende voorschriften via Helena aan u bezorgd worden.

Copyrights ©2020 - Made by Weblogic