Vakantie

Vakantie

Uw huisarts heeft ook af en toe wat rust en ontspanning nodig. Alleen zo kan hij optimaal functioneren en goede zorg blijven leveren.
De praktijk blijft weliswaar het ganse jaar open.
Er zal dus steeds minstens één van de artsen aanwezig zijn.

Van de paasvakantie tot eind september zijn er geen raadplegingen op zaterdag voormiddag.
Van begin oktober tot aan de paasvakantie zijn er wel raadplegingen op zaterdag voormiddag.

Copyrights ©2020 - Made by Weblogic