Tarieven

Tarieven

De geldende erelonen zijn deze die door het RIZIV zijn vastgelegd en door alle artsen in onze wachtdienstkring worden gebruikt.
Deze erelonen variëren volgens het al dan niet geaccrediteerd zijn, maar ook de terugbetaling hangt daar van af zodat het persoonlijk aandeel van de patiënt steeds hetzelfde is.


Accreditering wordt door het RIZIV toegekend aan die huisartsen die bewijzen zich op regelmatige basis bij te scholen.

Aangezien wij geaccrediteerd zijn, zijn onze erelonen de volgende:

  • Raadpleging: 27 €
  • Raadplegingen tussen 18 uur en 21 uur: 31 €
  • Raadplegingen tussen 21 uur en 8 uur: 53 €
  • Raadplegingen weekend of feestdag: 40 €
  • Huisbezoek: 40 €
  • Huisbezoeken tussen 18 uur en 21 uur: 53 €
  • Huisbezoeken tussen 21 uur en 8 uur:90
  • Huisbezoeken weekend of feestdag: 59

Hebt u vragen hierover, vraag het gerust aan uw huisarts.

Wij gebruiken het eAttest voor onze raadplegingen.


Tijdens de raadpleging is het mogelijk te betalen met:

Copyrights ©2021 - Made by Weblogic