Nieuws

GRIEP

Ondertussen heeft de seizoensgriep zoals verwacht de epidemische drempel bereikt. Het is vooral bij kinderen en volwassenen tot 65 jaar dat de stijging van griepale infecties zich voordoet. De mensen ouder dan 65 jaar zijn blijkbaar, net zoals vorig jaar, beter beschermd.

Meestal duurt een griepepidemie een 10-tal weken. Het griepsiezoen zal dus vermoedelijk tegen midden maart voorbij zijn.

Wekelijks griep bulletin

(17/01/2018)


GRIEP

De RSV epidemie die zoals elk jaar begin oktober was gestart bij kinderen onder de 4 jaar is sinds begin januari duidelijk op de terugweg en zal eind januari weer voorbij zijn.

Maar sinds de laatste week van december zijn de raadplegingen voor griepale ziektetekens aan het toenemen. Nu de scholen weer gestart zijn zal de verspreiding van het griepvirus sneller gebeuren zodat we waarschijnlijk binnen een paar weken in de jaarlijkse griepepidemie zullen terechtkomen. Wie nog niet werd gevaccineerd tegen griep en tot een risicogroep behoort laat zich nu nog best snel vaccineren.

Informatie over de huidige grieptoestand kant u terugvinden op het Wekelijks griep bulletin van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

Nog meer informatie i.v.m. griep vindt u op www.influenza.be.

(09/01/2018)


GRIEP

Het seizoen van de griep nadert. Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elk jaar in de winterperiode opduikt. Over het algemeen genezen mensen die griep krijgen vanzelf na enkele dagen. Sommige mensen echter zijn bijzonder vatbaar voor deze ziekte en lopen een groter risico dat de griep ernstiger en gevaarlijker verloopt.

Vaccinatie is de enige manier om zich tegen de griep en vooral tegen zijn gevolgen te beschermen. Als men gevaccineerd is, wordt de kans dat men griep krijgt veel kleiner. Als men dan toch griep krijgt, wordt men minder ziek en is de kans op complicaties zoals longontsteking veel kleiner.

Bovendien vermindert de kans dat de eigen aandoening verergert, bijvoorbeeld door ontregeling van diabetes, een opstoot van chronische bronchitis,…

Wie laat zich best vaccineren tegen de griep?
Iedereen die extra risico loopt om ernstig ziek te worden door griep en mensen die gevoelige personen kunnen besmetten.
Dat zijn:

 • zwangere vrouwen die in het 2°of 3° trimester van hun zwangerschap zullen zijn op het ogenblik van het griepseizoen
 • iedereen vanaf de leeftijd van 6 maanden
  • met een hartziekte
  • een longziekte zoals astma of COPD
  • een lever- of nierziekte
  • een schildklieraandoening
  • een chronische spierziekte
  • verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
  • iedereen die ouder is dan 65 jaar
  • iedereen die in een woonzorgcentrum of ziekenhuis opgenomen is
 • alle mensen die onder hetzelfde dak wonen als de bovengenoemde risicopersonen
 • alle mensen die zorgen voor kinderen jonger dan 6 maanden
 • alle personen werkzaam in de gezondheidssector

Voor hen is het griepvaccin ook terugbetaald.

Dit is ook een prima gelegenheid om na te kijken of u nog in orde bent met andere vaccinaties zoals tegen tetanus of klem.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u over dit alles meer uitleg wenst.

(30/11/2017)


Gezondheidsgegevens raadplegen via de Patiënt Health Viewer

Vitalink is een digitaal platform van de Vlaamse overheid. Zorgverleners delen er belangrijke informatie over hun patiënten. Dit bevordert de samenwerking en garandeert de beste medische begeleiding. Via Vitalink beschikt elke zorgverlener immers over correcte en volledige informatie.

Bovendien kan u ook zelf in Vitalink uw gegevens bekijken via de gratis software Patient Health Viewer. U kan uw vaccinatiegegevens (toegediend door Kind en Gezin, CLB of uw arts) en uw medicatieschema raadplegen.

De huisarts die uw globaal medisch dossier beheert en uzelf hebben automatisch toegang tot uw gezondheidsdossier. Alle andere zorg- en hulpverleners hebben uw toestemming nodig om de gegevens in te kijken.

Meer informatie vindt u hier.

Privacy: Vitalink deelt alleen de gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. De informatie kan enkel worden bekeken door u, uw huisarts en de zorg- en hulpverleners die u toegang gegeven hebt. Zelfs de technici die het platform onderhouden, kunnen uw gegevens niet inkijken. Bovendien registreert het platform wie uw gegevens raadpleegde, zodat eventueel misbruik kan worden opgespoord.

(14/04/2017)


Elektronisch voorschrift

Tot nu toe kreeg je een papieren voorschrift van je huisarts als hij je een geneesmiddel voorschreef. Vanaf 1 januari 2017 kan dat voorschrift ook elektronisch.

 • Hoe werkt het?
  • Uw huisarts voert het geneesmiddel dat hij je voorschrijft in een beveiligde elektronische databank in met behulp van zijn medisch programma.
  • Je krijgt van je huisarts een briefje met daarop je naam, het geneesmiddel, de dosis en hoe lang je het middel moet innemen. Er staat ook een streepjescode op. Dit is het zogenaamde "bewijs van elektronisch voorschrift".
  • Met dat briefje ga je naar de apotheker om het geneesmiddel te kopen. De apotheker scant de streepjescode om toegang te krijgen tot de databank.
 • Wat zijn de voordelen?
  • Als patiënt mag je het briefje van de dokter zelf bijhouden. De apotheker moet het briefje enkel inscannen, je hoeft het niet af te geven.
  • De apotheker hoeft niet langer het handschrift van de dokter te ontcijferen.
  • Er is minder kans op fouten en fraude.
 • Is het elektronisch voorschrift verplicht?
  • Vanaf 1 januari 2017 kan de dokter jou een elektronisch voorschrift geven maar een papieren voorschrift blijft echter nog geldig. Vanaf 2018 wordt het elektronisch voorschrift verplicht. Het papieren voorschrift blijft vanaf dan evenwel mogelijk in dringende gevallen. Het papieren bewijs zal geleidelijk ook verdwijnen en het scannen van de barcode zal worden vervangen door een lezing van de eID-kaart.
  (02/01/2017)

Huisarts in opleiding

Vanaf 1 september 2016 is er opnieuw een huisarts in opleiding (haio) werkzaam zijn in onze huisartsenpraktijk: Dr. Louise Achten.

De haio is een gediplomeerd arts (master geneeskunde) die zich twee jaar specialiseert in de huisartsgeneeskunde in een aangestelde opleidingspraktijk. Onze huisartsenpraktijk is officieel erkend door de Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid en is aangesteld door het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (ICHO) als opleidingspraktijk. Een opleidingspraktijk wordt voortdurend aangemoedigd om alle recente ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde en in opleidingstechnieken mee op te volgen. De aanwezigheid van een haio betekent dan ook een garantie voor een nog betere en meer professionele dienstverlening aan onze patiënten.

(08/07/2016)


Reisvaccinatie

Heb je reisplannen controleer dan welke voorzorgen je moet nemen voor uw bestemming: vaccinaties, malariapreventie, reisapotheek, eigen chronische medicatie, ...
Dit is ook een prima gelegenheid om uw vaccinatiestatus eens te bekijken en de noodzakelijke maar ontbrekende vaccinaties te laten toedienen. Vaccinatie in nodig om jezelf te beschermen maar is ook belangrijk om te vermijden dat je de ziekte meebrengt naar huis en hier verspreidt.

Nakijken kan via de Patiënt Health Viewer, een gratis downloadbaar programma waarmee je met behulp van je ID-card en een kaartlezer je reeds gekregen vaccinaties kan raadplegen en eventueel een vaccinatiekaart kan uitprinten.

(07/07/2016)


Online Agenda

De online afspraken agenda is operationeel. U kan nu dus ook een afspraak online maken. Uiteraard blijft de mogelijkheid om dit telefonisch te doen behouden.

Huisbezoeken dienen steeds telefonisch te worden aangevraagd, liefst voor 10 uur.

(21/09/2015)


Website

Onze website zit in een nieuw jasje en binnenkort zal u ook de mogelijkheid hebben om online afspraken te maken. Op deze manier bent u minder gebonden aan onze telefonische bereikbaarheid en hopen we de telefoontjes tijdens de raadplegingen te beperken tot een minimum. Tevens vindt u er informatie over het uurrooster, wachtdienstregeling, telefonisch vragenuurtje, verlofregeling, tarieven, nieuwsitems,...

Met vragen of opmerkingen hierover kan u steeds terecht bij een van ons.

(31/08/2015)


Copyrights ©2018 - Made by Weblogic