Nieuws

Helena

Medische documenten (voorschriften, laboresultaten, medische attesten) rechtstreeks online van je arts ontvangen. Een overzicht van je medische geschiedenis, medicatie-schema consulteren. Het kan via Helena, jouw persoonlijke online gezondheidsomgeving. Eenvoudig, digitaal en met respect voor je privacy en de GDPR regelgeving.

Meer info vind je hier.

(25/08/2020)


Griep

In de schaduw van het coronavirus kondigt deze winter de griep zich weer aan. Daar waar een vaccin tegen Covid-19 nog steeds niet beschikbaar is, is dat wal mogelijk tegen het griepvirus.

De Hoge Gezondheidsraad adviseert dan ook aan mensen in risicogroepen en aan gezondheidswerkers om zeker een griepprik te laten zetten. De beste periode hiervoor is tussen half oktober en half december.

We voorzien, zoals vorig jaar, enkele vaccinatiemomenten op zaterdagen. Deze data worden hier later nog meegedeeld.

Van griep kan je erg ziek zijn, waardoor je al gauw een week of langer buiten strijd bent. Net zoals bij COVID-19 schuilt het grootste gevaar in de complicaties die kunnen optreden. In sommige gevallen leiden ze tot ziekenhuisopnames en overlijdens. Een vaccin verkleint niet alleen de kans op besmetting, maar vermindert ook de intensiteit van de ziekte en dus het risico op complicaties. Bovendien maakt COVID-19 alles nog een beetje complexer. Bij mensen die griep krijgen, zal meteen de vraag rijzen of ze besmet zijn met corona gezien de gelijklopende symptomen. Ook zullen contacten dan mogelijk preventief in quarantaine moeten gaan. Het griepvaccin zal het risico op dit soort situaties in elk geval verkleinen.

Meer informatie vind je onder GRIEP.

(25/08/2020)


Coronavirus

Na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad op 24 april 2020 zullen de huisartsenpraktijken vanaf 4 mei 2020 geleidelijk heropstarten om zorg te verlenen aan patiënten die niet verdacht zijn van COVID-19. Gezien deze beslissingen is het nu tijd om de zorg veilig te laten heropstarten. Met een aantal vuistregels wil men een antwoord bieden op de zorgvragen van bijvoorbeeld chronische patiënten en vermijden dat patiënten zich uit angst voor COVID-19-besmetting niet zouden wenden tot hun huisarts en daardoor zorg uitstellen. Deze regels hebben betrekking op het in acht nemen van voldoende hygiënische maatregelen voor de patiënt, huisarts en medewerkers, het gebruik van mondmaskers en alcoholgel, de organisatie en ontsmetting van het onthaal en de wachtzaal, de richtlijnen tijdens de raadpleging en het huisbezoek, het informeren van de patiënt, het maken van een afspraak, het ontsmetten en poetsen van de praktijk en medisch materiaal, enzovoort. Uiteraard zijn deze regels dynamisch en kunnen ze wijzigen afhankelijk van nieuwe informatie, beschikbaarheid van testen en het verloop van de epidemie.


(30/04/2020)


Plannen voor een nieuwe locatie.

Door de groei van het 'Doktershuis Hansbeke' zochten we een nieuwe locatie waar we met meer beschikbare ruimte de patiënten een betere dienstverlening kunnen bieden.

We plannen om in het voorjaar 2021 samen nieuwe praktijkruimtes in gebruik te nemen op het adres Nevelestraat 32 te Hansbeke (de hoek van de Nevelestraat met de Grote Merestraat).

Vanaf dan zullen alle raadplegingen van de artsen Louise Achten, Delphine Magniette en Hans Van den Abbeele daar doorgaan.

We houden jullie verder op de hoogte.


Het elektronisch getuigschrift. Een eenvoudige en automatische terugbetaling.

Na een raadpleging ontvang je van je huisarts een getuigschrift voor verstrekte hulp. Dat bezorg je aan je ziekenfonds, zodat het de raadpleging kan terugbetalen.

Door de digitalisering kan je huisarts er voortaan voor kiezen om dat getuigschrift zelf elektronisch door te sturen naar je ziekenfonds. Dat digitale getuigschrift is het eAttest.

Bij gebruik van het eAttest betaal je nog steeds het volledige bedrag aan je huisarts. Maar je moet dan zelf geen getuigschrift meer aan je ziekenfonds bezorgen. Dat wordt rechtstreeks, via de computer, geregeld tussen je arts en je ziekenfonds.

Je krijgt dus op het einde van de raadpleging geen papieren getuigschrift meer.

Wat zijn de voordelen van een elektronisch attest:

  • U moet zelf geen stappen meer zetten om terugbetaald te worden
  • U krijgt sneller uw terugbetaling
  • Automatische terugbetaling zonder risico om attesten te verliezen of de termijn waarbinnen terugbetaling mogelijk is te overschrijden
  • Goed voor het milieu wegens minder papierverbruik

(25/08/2018)


Gezondheidsgegevens raadplegen via de Patiënt Health Viewer

Vitalink is een digitaal platform van de Vlaamse overheid. Zorgverleners delen er belangrijke informatie over hun patiënten. Dit bevordert de samenwerking en garandeert de beste medische begeleiding. Via Vitalink beschikt elke zorgverlener immers over correcte en volledige informatie.

Bovendien kan u ook zelf in Vitalink uw gegevens bekijken via de gratis software Patient Health Viewer. U kan uw vaccinatiegegevens (toegediend door Kind en Gezin, CLB of uw arts) en uw medicatieschema raadplegen.

De huisarts die uw globaal medisch dossier beheert en uzelf hebben automatisch toegang tot uw gezondheidsdossier. Alle andere zorg- en hulpverleners hebben uw toestemming nodig om de gegevens in te kijken.

Meer informatie vindt u hier.

Privacy: Vitalink deelt alleen de gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. De informatie kan enkel worden bekeken door u, uw huisarts en de zorg- en hulpverleners die u toegang gegeven hebt. Zelfs de technici die het platform onderhouden, kunnen uw gegevens niet inkijken. Bovendien registreert het platform wie uw gegevens raadpleegde, zodat eventueel misbruik kan worden opgespoord.

(14/04/2017)


Reisvaccinatie

Heb je reisplannen controleer dan welke voorzorgen je moet nemen voor uw bestemming: vaccinaties, malariapreventie, reisapotheek, eigen chronische medicatie, ...
Dit is ook een prima gelegenheid om uw vaccinatiestatus eens te bekijken en de noodzakelijke maar ontbrekende vaccinaties te laten toedienen. Vaccinatie in nodig om jezelf te beschermen maar is ook belangrijk om te vermijden dat je de ziekte meebrengt naar huis en hier verspreidt.

Nakijken kan via de Patiënt Health Viewer, een gratis downloadbaar programma waarmee je met behulp van je ID-card en een kaartlezer je reeds gekregen vaccinaties kan raadplegen en eventueel een vaccinatiekaart kan uitprinten.

(07/07/2016)


Copyrights ©2020 - Made by Weblogic