Griep

In de schaduw van het coronavirus kondigt zich de griep weer aan zoals elk jaar in de winter.

Informatie i.v.m. seizoensgriep kan u terugvinden in het "Wekelijks griep bulletin" van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

(29/01/2021)


Het seizoen van de griep nadert. Griep is een erg besmettelijke ziekte die elk jaar in de winterperiode opduikt. Over het algemeen genezen mensen die griep krijgen vanzelf na enkele dagen. Sommige mensen echter zijn bijzonder vatbaar voor deze ziekte en lopen een groter risico dat de griep ernstiger en gevaarlijker verloopt.

Vaccinatie is de enige manier om zich tegen de griep en vooral tegen de gevolgen ervan te beschermen. Als men gevaccineerd is, wordt de kans dat men griep krijgt veel kleiner. Als men dan toch griep krijgt, wordt men minder ziek en is de kans op complicaties zoals longontsteking veel kleiner.

Bovendien vermindert de kans dat de eigen aandoening verergert, bijvoorbeeld door ontregeling van diabetes, een opstoot van chronische bronchitis,…

Wie laat zich best vaccineren tegen de griep?

De Hoge Gezondheidsraad raadt aan steeds de drie doelgroepen te vaccineren:

  • Personen met een risico op complicaties (zwangere vrouwen, chronisch zieken ouder dan zes maanden, personen ouder dan 65 jaar, mensen die verblijven in een instelling (woonzorgcentrum, ziekenhuis, ...) en kinderen ouder dan zes maanden onder langdurige aspirinetherapie)
  • Personen die werken in de gezondheidssector
  • Personen die onder één dak leven met mensen uit de voorgaande punten of met kinderen jonger dan zes maanden

Daarnaast oordeelt de HGR dat het zinvol is iedereen tussen 50 en 65 jaar te vaccineren, ook als ze niet aan een verhoogde risicoaandoening lijden. Dankzij de vaccinatie van deze personen zou moeten worden voorkomen dat er zich een aanzienlijk aantal gevallen voordoet, zodat de bezetting van de ziekenhuisbedden niet toeneemt en werkdruk van de eerste lijn niet nodeloos verhoogt tijdens de nog steeds aanwezige Covid-epidemie.

Deze doelgroepen worden bij voorkeur gevaccineerd tussen 15 oktober en 15 november.


Dit jaar gebeurt de aflevering van de griepvaccins bij de apothekers in 2 fases.

  1. Van 15 september tot 15 november: De vaccins worden alleen afgeleverd aan de door de Hoge Gezondheidsraad gedefinieerde doelgroepen.
  2. Vanaf 15 november: Afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins na de prioritaire vaccinatie van de doelgroepen wordt het vaccin aan de rest van de bevolking afgeleverd.


Een voorschrift voor een griepvaccin kan u aan uw huisarts vragen tijdens een raadpleging of via secretariaat@doktershuishansbeke.be waarna we u dit dan via Helena kunnen bezorgen.


We voorzien, zoals vorig jaar, enkele vaccinatiemomenten uitsluitend voor griepvaccinaties op zaterdagen 17 oktober, 7 november, 14 november, 28 november en 5 december.

Het honorarium voor deze raadpleging wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld en u betaalt geen remgeld. U hoeft dus geen betaling te doen. Hou er rekening mee dat u na het toedienen van het vaccin nog een 5-tal minuten in de wachtzaal dient te blijven, zodat we toezicht kunnen houden op (zich uitzonderlijk voordoende) allergische reacties.

Uiteraard kan het vaccin ook ter gelegenheid van een raadpleging worden toegediend.


Nog meer informatie i.v.m. seizoensgriep kan u terugvinden in het "Wekelijks griep bulletin" van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

(01/10/2020)

Copyrights ©2021 - Made by Weblogic